Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Logo poca-da.ace-economiesociala.ro

Despre proiect

                                       DESCRIERE PROIECT

 

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB GALATI, în calitate de Beneficiar, impreuna cu Partner 1 – Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei si Partner 2 – Asociatia Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala Romania, implementează proiectul  cu titlul DA – pentru dezvoltare locala! DA – pentru ONGuri active in comunitate!”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, cod SIPOCA 928/cod MySMIS 150804.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

 Obiectiv general: Cresterea capacitatii operationale a ONGurilor, din Galati, pentru a se implica activ si relevant in implementarea de initiative si parteneriate intre diversi actori, inclusiv autoritati publice, in vederea facilitarii dezvoltarii locale, in diverse arii de actiune (social, educatie, drepturile omului, ocupare, economie sociala, sanatate etc.).

 Obiective specifice:

 OS1 Stimularea dezvoltarii capacitatii de a promova&facilita dezvoltarea la nivel local, prin cooperare&actiuni comune, pe baza de mecanisme si instrumente inovative, cu cel putin 12 actori institutionali (ONGuri+autoritati/institutii publice).

OS2 Dezvoltarea abilitatilor si competentelor practice a cel putin 30 reprezentanti ONGuri, in a promova si sustine initiative concrete&relevante de dezvoltare locala in diverse arii de actiune (social, educatie, drepturile omului, ocupare, economie sociala, sanatate, sport&timp liber, cultura etc.).

Rezultate asteptate:

(1) R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 1 – 1 harta/catalog online, care include, pe baza cartografierii realizate la nivel judet/oras Galati fise/profiluri complexe ale ONGurilor cu actiuni/proiecte relevante in diferite arii ale dezvoltarii locale + 1 metodologie de cercetare&analiza, care include criterii specifice, ca fundament al cartografierii acestor organizatii/institutii.

(2) R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 2 – 1 kit de dezvoltare locala – ”Imagination LAB”, bazat pe tehnica scenariului (cu cel putin 9 scenarii de dezvoltare locala incluse).

(3) R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 3 – 1 Compendiu digital cu resurse focalizate pe dezvoltare locala.

 (4) R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 4 – 1 manual aplicativ ”Cooperare pentru Participare si Implicare Civica”.

 (5) R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 5 – 1 toolbox cu instrumente de analiza&masurare a impactului civic.

(6) R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 6 - nivel de formare/instruire ridicat al grupului tinta vizat.

 (7) R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 7 - capacitate crescuta ONGuri si autoritati locale, prin activitati intreprinse in comun.

Data incepere proiect: 26.08.2022.

 Perioada de implementare proiect: 26.08.2022-25.08.2023.

 Valoarea totala a proiectului este de 424.671,98 lei, din care:

 - 416.178,55 lei, valoare eligibilă nerambursabilă:

- 353.751,76 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE;

- 62.426,79 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national;

- 8.493,43 lei, cofinanțare eligibilă a beneficiarului si partenerilor.

 

 

”Sustenabilitate pentru toți, în prezent și în viitor!”

ACCES – Dincolo de prejudecăți, dincolo de discriminare!”

Data: 29 august, 2022
vizualizări: 8.931